AKÁ DAŇ SA PLATÍ PO PREDAJI NEHNUTEĽNOSTI

6092x0

KEDY MUSÍME ZAPLATIŤ DAŇ Z PRÍJMU PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI?

DAŇ Z PREDAJA BYTU, POZEMKU, DOMU A NEHNUTEĽNOSTI

Dane sú nočnou morou každého z nás. Nikdy si nie sme presne istí, či sme vyplnili tlačivá správne, či súhlasia všetky čísla a či sme sa dopracovali k správnej sume.

Pri predaji domu, bytu, pozemku či akejkoľvek nehnuteľnosti vyplýva povinnosť zaplatiť daň ešte skôr ako sa začneme tešiť zo sumy a rozmýšľať, ako presne ju využijeme pre svoje blaho.

Rozmýšľate o predaji nehnuteľnosoti a potrebujete určiť jej aktuálnu hodnotu?

Aké povinnosti nám plynú a akú daň je potrebné uhradiť? 

Stránky Finančnej správy Slovenskej republiky majú o dani, ktorú musíte uhradiť jasno:

Ak daňovník predal nehnuteľnosť (napr. dom, byt, pozemok) resp. časť nehnuteľnosti na základe uzatvorenej kúpnopredajnej zmluvy, takýto príjem je na daňové účely považovaný za príjem z predaja vlastníctva nehnuteľnosti.

ZAPLATENIE KÚPNEJ CENY

Presné informácie o výške dane a všetkých tlačivách vám pomôže vyriešiť daňový úrad alebo sa na radu môžete spýtať realitného makléra, ktorý predaj nehnuteľnosti sprostredkoval. 

Môže sa však stať, že príjem z predaja nehnuteľnosti nebude potrebné zdaniť. Na základe individuálnych podmienok je táto situácia vždy posúdená Finančnou správou, na ktorej stránkach nájdete celý zoznam výnimiek, ktorým uhradiť daň z predaja odpadá.

Do tejto kategórie spadajú napríklad nehnuteľnosti nadobudnuté dedením po rodičoch, ktorí nadobudli nehnuteľnosť minimálne pred piatimi rokmi pred vašim predajom. Príjem z predaja nehnuteľností, ktoré vlastníte viac ako päť rokov je tiež oslobodený od dane.  

Zákony sú kľukaté a preto je stav každého predaja posudzovaný individuálne, to však neznamená, že sa dopredu nemôžete informovať na internetových stránkach Finančnej správy Slovenskej republiky, kde nájdete všetky aktuálne informácie týkajúce sa predaja nehnuteľnosti a potreby uhradenia dane, ktorá z neho vyplýva: https://www.financnasprava.sk/sk/vyhladavanie?q=predaj+nehnutelnosti .

Tieto stránky sú nápomocné nielen z hľadiska dostupných a relevantných informácií, ale pomôžu vám i s vyplnením potrebných tlačív. 

Tiež by vás mohol zaujímať článok:

Rozmýšľate o predaji nehnuteľnosti a potrebujete určiť jej aktuálnu hodnotu?

 • Realitný dlhopis s výnosom 6% p.a.

  Chcem získať bližšie informácie o realitnom dlhopise s garantovaným výnosom 6% za rok.

  Stlačením tlačítka súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Ochrana osobých údajov
 • DOBRE PREDAŤ BYT.
 • Kniha o predaji nehnuteľnosti, byty na predaj, dom na predaj, predaj domov, domy na predaj
 • Články na e-mail
  Stlačením tlačítka súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Ochrana osobných údajov
 • Najnovšie články